Black adult dating sites no cc - Isteri ketagih diliwat tukar pasangan suami isteri


Bukan sekadar haram memakan najis malah ulama empat mazhab juga memfatwakan haram menjual najis (kecuali diketika wujudnya teknologi untuk menggunakannya sebagai baja), apatah lagi untuk menjilat, hisap dan menelannya. Selain itu, menurut undang-undang Malaysia juga ia adalah satu perara yang tidak normal, khusus buat orang yang agak luar biasa nafsunya.

Walaupun tujuan awalnya dikhususkan untuk suami atau istri saja, namun telah menjadi rahasia umum, video semacam ini sering kali bocor ke tangan masyarakat, lebih-lebih di era kecanggihan teknologi saat ini.

terdapat satu kaidah, yang disebut: ‘saddud dzari’ah’ artinya menutup segala celah yang mengantarkan kepada kemaksiatan.

Ulama Yang Mengharamkan Kebanyakan ulama Saudi mengharamkan perbuatan ini, ini dapat dilihat dari fatwa-fatwa berikut [1] :- Mufti Saudi Arabia bahagian Selatan, Asy-Syaikh Al’Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi menjawab sebagai berikut, “Adapun hisapan isteri terhadap kemaluan suaminya (oral sex), maka ini adalah haram, tidak dibolehkan.

Ini Kerana ia (kemaluan suami) dapat memancarkan mani, mazi dan lain-lain.

Berkenaan isu oral seks, ulama terbahagi kepada dua kumpulan :- Yang mengharuskan : Dr Syeikh Yusof Al-Qaradawi (rujuk berfatwa harus untuk mencium kemaluan isteri atau suami dengan syarat tidak menghisap atau menelan apa jua ceceair yang keluar darinya.